ORAK GDPR и GDPR Assistant Module

ORAK GDPR Drive е „умен” външен диск, който се присъединява посредством USB или LAN свързаност към Вашата мрежа и/или информационна система. Веднъж свързан, продуктът автоматично криптира с AES-256bit ключ личните данни в информационните Ви масиви и други чувствителни данни. ORAK GDPR Drive се надгражда с услугата ORAK GDPR Assistant, реализиращ функции по защитено архивиране на използваните от Вас локални данни върху Ваш частен облак* и автоматично възстановяване на архивите от защитения облачен диск.

На тази база ОРАК Инженеринг изразява своята готовност да бъде Ваш партньор в привеждане на дейността на Вашата компания към техническите изисквания на Регламента, заложени в чл. 32 и чл. 17 от Регламента, както следва:

 • Криптиране на базата данни (чл. 32 параграф 1а);
 • Защитено архивиране и автоматично възстановяване на базата данни (чл. 32 параграф 1в);
 • Функционалност за заличаване на лични данни при поискване (съгласно чл. 17 „Право да бъдеш забравен”);
 • Своевременна техническа поддръжка с гарантирана устойчивост и наличност (чл. 32 параграф 1б);
 • Процес по редовен GDPR одит на софтуера, съхраняващ лични данни (чл. 32 параграф 1г).

Как ще протече и какво ще получите:

 • Одит/Самоодит на текущите Ви информационни масиви и идентификация на тези, които съдържат лични данни;
 • Инсталация на ORAK GDPR Drive;
 • Пренос на съдържащите лични данни информационни масиви/бази върху ОРАК GDPR Drive;
 • Активация (по избор) на ОРАК GDPR Assistant;
 • Своевременна техническа поддръжка на ORAK GDPR Drive и гарантиране на устойчивост и наличност на ОРАК GDPR Assistant.Какво е необходимо от Ваша страна:

 • Да осигурите контактно лице за оперативна подготовка;
 • Да изберете подходящия за Вас пакет за придобиване на ORAK GDPR Drive и ползване на услугите от ОРАК GDPR Assistant.