Получи GDPR решение

Как ще протече и какво ще получите:

  • Одит/Самоодит на текущите Ви информационни масиви и идентификация на тези, които съдържат лични данни;
  • Инсталация на ORAK GDPR Drive;
  • Пренос на съдържащите лични данни информационни масиви/бази върху ОРАК GDPR Drive;
  • Активация (по избор) на ОРАК GDPR Assistant*;
  • Своевременна техническа поддръжка на ORAK GDPR Drive и гарантиране на устойчивост и наличност на ОРАК GDPR Assistant.Какво е необходимо от Ваша страна:

  • Да осигурите контактно лице за оперативна подготовка;
  • Да изберете подходящия за Вас пакет за придобиване на ORAK GDPR Drive и ползване на услугите от ОРАК GDPR Assistant.
Съгласявам се Орак да използва личните ми данни
captchaImg