Пакетни решения

За всички фирми, които не са намерили решение за своята дейност спрямо изискванията на Общия регламент, ОРАК Инженеринг е в готовност да предостави цялостно софтуерно решение с последна версия и специален модул GDPR Assistant, които да гарантират безпроблемно опериране с програмата!

Какво ще получите?

 • Софтуерна програма за бранша, в който оперират с последна версия;
 • Криптиране на базата данни съгласно чл. 32 параграф 1а);
 • Криптиране на комуникацията;
 • Документи за съгласие за обработка на лични данни;
 • Операция за заличаване на лични данни при поискване съгласно чл. 17 (Право да бъдеш забравен);
 • Преглед на текущите информационни масиви и маркиране на данните за заличаване;
 • Трансфер на данните;
 • Инсталиране на нов модул ОРАК GDPR ASSISTANT;
 • Абонамент, осигуряващ активни действия по техническа, лицензна и GDPR поддръжка за периода.

ПАКЕТ 1
Еднократно действие 

 • Техническо обезпечаване на изискванията по Регламент чрез доставка на локално записващо устройство ORAK GDPR Drive с функции по криптиране на лични данни

ПАКЕТ 2
Годишно действие      

 • Техническо обезпечаване на изискванията по Регламент чрез доставка на локално записващо устройство ORAK GDPR Drive с функции по криптиране на лични данни
 • 24/7 облачна услуга по защитено архивиране и автоматично възстановяване на лични данни посредством ORAK GDPR Assistant с осигурени 12-месечни GDPR одита

ПАКЕТ 3
Годишно действие + Обновяване      

 • Техническо обезпечаване на изискванията по Регламент чрез доставка на локално записващо устройство ORAK GDPR Drive с функции по криптиране на лични данни
 • 24/7 облачна услуга по защитено архивиране и автоматично възстановяване на лични данни посредством ORAK GDPR Assistant с осигурени 12-месечни GDPR одита
 • Възможност за трансформация на текущите Ви информационни системи чрез иновативен продукт или услуга от ОРАК портофлиото* с готови бизнес решения или къстамизирани такива.
Индивидуално финансово предложение по пакети: Пакет 1 Пакет 2 Пакет 3
ORAK GDPR Drive (OGD) – локално устройство с капацитет 2x100 GB 180 90 Безплатно
ORAK GDPR Assistant (OGA) – пакет месечни услуги - 12 Безплатно
Услуги (при поискване) по инсталация, трансфер на данни, обучение 24 Безплатно Безплатно
Месечна техническа и консултантска поддръжка (при поискване) с покритие на всички инциденти по обслужването 24/7 12 Безплатно Безплатно
Месечни такси за 24/7 облачна услуга по защитено архивиране и автоматично възстановяване на лични данни (при поискване) 24 90 Безплатно
 
Общо еднократни плащания 180 90 0
Периодични (12-месечни) плащания* 0 12 0


Всички посочени цени са в Евро без ДДС

* При предплащане на 12-месечните такси - получавате 10% отстъпка върху таксите
** Пакет 3 получавате при избор на един иновативен продукт или услуга от ОРАК портофлиото с готови бизнес решения или къстамизирани такива.