Важи ли GDPR за моята организация?

General Data Protection Regulation (или Общ регламент относно защитата на данните) засяга всеки един бизнес в ЕС, който съхранява в масивите си лични данни. Изискванията са комплексни, а глобите за неспазването им – високи (до 4% от общия оборот на организацията или до 20 млн. евро). Изискванията на ЕС за съхранение на лични данни, въведени с GDPR, са свързани с организационни и технологични мерки, както и с конткретни действия и мерки за криптирано съхраняване на всички файлове, съдържащи лични данни.

Ако съхранявате каквито и да било данни за клиенти, партньори и служители, трябва задължително да се съобразите с изискванията на новия регламент, което води до належащи промени в начина на съхранение на всички файлове, съдържащи лични данни.

Дефиницията за лични данни е широка и обхваща всеки един ваш запис на произволна комбинация от следните данни:

 • Tрите имена
 • Имейл
 • Tелефон
 • Адрес
 • ЕГН
 • IP адрес/както и cookies/
 • Геолокация или данни, които могат да разкрият лична информация или да идентифицират човек
 • Медицинска информация
 • Банкови данни
 • други

Как ще протече и какво ще получите:

 • Одит/Самоодит на текущите Ви информационни масиви и идентификация на тези, които съдържат лични данни;
 • Инсталация на ORAK GDPR Drive;
 • Пренос на съдържащите лични данни информационни масиви/бази върху ОРАК GDPR Drive;
 • Активация (по избор) на ОРАК GDPR Assistant;
 • Своевременна техническа поддръжка на ORAK GDPR Drive и гарантиране на устойчивост и наличност на ОРАК GDPR Assistant.Какво е необходимо от Ваша страна:

 • Да осигурите контактно лице за оперативна подготовка;
 • Да изберете подходящия за Вас пакет за придобиване на ORAK GDPR Drive и ползване на услугите от ОРАК GDPR Assistant.